Ətraflı məlumat

Inna Kuznetsova

Rus dili hazırlığı

Dərslərdə danışığın və söz ehtiyatının artırılmasına xüsusi önəm verirəm. Tələbələrə xüsusi hadisələr əsasında məlumatlar verib onları mənimsəməsinə yardımcı oluram. Beləcə tələbələrimiz qısa zaman ərzində effektiv şəkildə dili mənimsəyib gündəlik həyat tərzində istifadə edirlər.


Digər müəllimlər